Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic - 2016


  ANUNȚ:

  Urmare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 9 decembrie 2016, a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2336/2016 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 954/2016, cu modificările ulterioare, precum și a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2337/2016 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 955/2016, vă informăm asupra modificării unor termene prevăzute prin ghidurile de finanțare a programelor mai sus menționate, după cum urmează:
 • data limită pentru emiterea, de către producătorii validați, a notelor de înscriere, este 20 decembrie 2016 inclusiv, pentru ambele programe;
 • valabilitatea notei de înscriere este de 120 zile, fără a depași data de 27 decembrie 2016, în cazul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național - dată stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare din cadrul programului;
 • valabilitatea notei de înscriere nu va depași data de 27 decembrie 2016, în cazul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic - dată stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare din cadrul programului.
  De asemenea, actele normative mai sus menționate au introdus posibilitatea prelungirii până la data de 31 mai 2017, a valabilității contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate de către producătorii validați cu Administrația Fondului pentru Mediu, precum și posibilitatea depunerii a două cereri de decontare în cursul lunii decembrie 2016 și anume în data de 15 și în data de 27.
  Producătorii validați care doresc să beneficieze de prelungirea valabilității contractelor pentru finanțare nerambursabilă și modificarea termenelor pentru depunerea cererilor de decontare, sunt invitați la sediul AFM pentru semnarea actelor adiționale, joi, 15 decembrie 2016, între orele 09:00 – 16:00.

         ANUNȚ:

         Disfunctionalitătile care au afectat aplicatia informatică pentru verificarea PSIPAN si PVE în cursul zilei de astăzi, 25.11.2016, au fost remediate. Aplicatia a devenit operatională începând cu orele 20:00.

         ANUNȚ:

         Urmare apariției unor disfuncționalități, vă comunicăm că aplicația informatică pentru verificarea PSIPAN și PVE nu va fi accesibilă utilizatorilor în cursul zilei de astăzi, vineri, 25 noiembrie 2016, începând cu orele 11:00, până la remediere.
         Precizăm că depunerea cererilor de decontare la data stabilită conform prevederilor contractuale, nu este afectată.

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 558 din 11.10.2016 privind modificarea art.1 din Dispoziția nr. 340/29.06.2016:

         Articol unic: Art.1. din Dispoziția 340/29.06.2016, privind suma alocată finanţării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic este 5.000 mii lei, din care 3.000 mii lei pentru persoane juridice și 2.000 mii lei pentru persoane fizice.


În perioada 30 iunie – 1 iulie 2016, AFM va încheia contracte de finanţare cu producătorii validaţi în Programele "Rabla" – sesiunea 15 - 21 iunie 2016 şi "Rabla Plus" – sesiunea 30 mai – 17 iunie 2016  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 340 din 29 iunie 2016 privind repartizarea sumelor aferente categoriei de programe w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic:

         Art.1. Suma alocată finanţării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic este 5.000 mii lei, din care 2.000 mii lei pentru persoane juridice şi 3.000 mii lei pentru persoane fizice.
         Art.2. Suma alocată finanţării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid este 70.000 mii lei.
         Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum şi Direcţia Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


 • Lista producatorilor acceptati în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic - sesiunea 30 mai - 17 iunie 2016. (publicată la data de 28.06.2016)

 • Lista contestatiilor respinse depuse de catre solicitantii - producatori în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic - sesiunea 30 mai - 17 iunie 2016. (publicată la data de 28.06.2016)

 •   Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 330 din 24.06.2016 privind organizarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic:

           Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanţilor proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică, organizaţia neguvernamentală, unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România, operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, societatea profesională cu răspundere limitată, unitatea medico-sanitară, entitate juridică fără personalitate juridică, organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei libere, în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic”, în perioada 27.06.2016– 21.10.2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
           Art.2. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.


 • Lista contestatiilor respinse depuse de catre solicitantii - producatori în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic - sesiunea 30 mai - 17 iunie 2016. (publicată la data de 28.06.2016)

 • Lista producătorilor respinşi în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic - sesiunea 30 mai - 17 iunie 2016, cereri depuse la sediul AFM dupa data de 10.06.2016 (publicată la data de 21.06.2016)

 • Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 22.06.2016, până în data de 28.06.2016, inclusiv. De asemenea, contestaţiile pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro.


 • Lista producătorilor respinşi în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic - sesiunea 30 mai - 17 iunie 2016 (publicată la data de 09.06.2016)

 • Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 10.06.2016, până în data de 16.06.2016, inclusiv. Contestaţiile pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro.

    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 282 din 03.06.2016 privind privind prelungirea sesiunii de înscriere în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic:

           Art.1. Se aprobă prelungirea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic”, până la 17.06.2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
           Art.3. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 260 din 25.05.2016 privind organizarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic:

           Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic ”, în perioada 30 mai - 03 iunie 2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
  Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018