Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
   Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 153 din 17.05.2023 privind aprobarea machetei și afișajului de publicitate proiect realizat prin program finanțat de AFM în cadrul, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Începând cu data prezentei, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională se aprobă următoarele:

  • Macheta în format PDF – Anexa nr.1
  • Afișajul de informare și publicitate proiect realizat prin program finanțat de AFM - Anexa nr.2
Art.2. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 134 din 03.05.2023 privind organizarea sesiunii de înscriere a solicitanților, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Se aprobă deschiderea sesiunii de finanțare pentru înscrierea solicitanților în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, începând cu data de 19.05.2023, ora 10:00.
Art.2. Înscrierea solicitanților în cadrul Programului prevăzut la art. 1 se realizează prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către AFM.
Art.3. Perioada de înscriere în aplicația informatică și sumele alocate regiunilor și unităților de cult sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.4. Suma alocată sesiunii de finanțare este de 1.750.000.000 lei.
Art.5. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 126 din 28.04.2023 privind organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, începând cu 2 mai, ora 10:00 până în 12 mai 2023, ora 23:59.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


Arhivă
Anul 2022


Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM
© Toate drepturile rezervate 2020