Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  




  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 562 din 06.09.2019 privind deschiderea sesiunii de înscriere a solicitanților persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Se aprobă deschiderea sesiunii de înscriere a solicitanţilor persoane fizice, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, începând de marți, 10.09.2019, ora 10.
Art.2. Sumele alocate regiunilor în cadrul Programului, destinate înscrierii solicitanților, sunt următoarele:

 1. Regiunea Bucureşti-Ilfov - 80.000.000 lei;
 2. Regiunea Nord Est - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui - 81.980.000 lei;
 3. Regiunea Sud Est - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea - 68.300.000 lei;
 4. Regiunea Sud Muntenia - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman - 72.880.000 lei;
 5. Regiunea Sud Vest - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea - 53.240.000 lei;
 6. Regiunea Vest - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş - 52.200.000 lei;
 7. Regiunea Nord Vest - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş - 65.540.000 lei;
 8. Regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu - 62.880.000 lei.

Art.3. Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum și din sumele virate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 219 din 26.03.2019 privind prelungirea sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Cu data prezentei se modifică art.1 al Dispoziției nr.25/2019, astfel cum a fost modificat prin Dispoziția nr. 165/2019 și Dispoziția nr. 198/2019, după cum urmează:
”Se aprobă organizarea sesiunii înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, în perioada 25 ianuarie 2019 – 05 aprilie 2019.”
Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.25/2019, modificată prin Dispoziția nr. 165/2019 și Dispoziția nr. 198/2019, rămân valabile.
Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 202 din 19.03.2019 privind modificarea și înlocuirea modelului grilei de verificare și evaluare a conformității documentelor și eligibilității instalatorului, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Se modifică și se înlocuiește modelul grilei de verificare și evaluare a conformității documentelor și eligibilității instalatorului, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Dispoziția președintelui AFM nr. 38/25.01.2019.
Art.2. Grila de verificare și evaluare a conformității documentelor și eligibilității instalatorului este prevăzută în anexă și face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 198 din 13.03.2019 privind prelungirea sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Cu data prezentei se modifică art.1 al Dispoziției nr.25/2019, astfel cum a fost modificat prin Dispoziția nr. 165/2019, după cum urmează: ”Se aprobă organizarea sesiunii înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, în perioada 25 ianuarie 2019 - 29 martie 2019”.
Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.25/2019, modificată prin Dispoziția nr. 165/2019, rămân valabile.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 165 din 22.02.2019 privind prelungirea sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Cu data prezentei se modifică art.1 al Dispoziției nr.25/2019, după cum urmează: ”Se aprobă organizarea sesiunii înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, în perioada 25 ianuarie 2019 - 15 martie 2019”.
Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.25/2019 rămân valabile.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 35 din 25.01.2019 privind aprobarea grilei de verificare și evaluare a conformității documentelor și eligibilității instalatorului, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Se aprobă modelul grilei de verificare și evaluare a conformității documentelor și eligibilității instalatorului, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, prevăzut în anexă.
Art.2. Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 25 din 18.01.2019 privind organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, în perioada 25 ianuarie – 01 martie 2019.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


 • Având în vedere solicitările primite cu privire la organizarea unei dezbateri publice referitoare la Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională și în baza Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația Fondului pentru Mediu organizează miercuri, 3 octombrie 2018, începând cu ora 16, la Sala CD 016 din corpul C al Facultății de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universității Politehnice București, o întâlnire la care pot participa toți cei care au solicitat acest lucru, prin e-mail până la 01.10.2018.
  Harta locației

 • Având în vedere solicitările primite cu privire la organizarea unei dezbateri publice referitoare la Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, postat pe site-ul Ministerului Mediului la adresa: http://www.mmediu.ro/articol/mm-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-ordin-de-ministru-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-a-privind-instalarea-de-sisteme-fotovoltaice-pentru-producerea-de-energie-electrica-in-vederea-acoperirii-necesarului-de-consum-si-livrarii-sur/2708, în data de 20.08.2018.
  În baza Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administarția Fondului pentru Mediu organizează în data de 3 octombrie 2018 o întâlnire la care pot participa toți cei interesați.
    Persoanele care doresc să participe sunt rugate să trimită solicitarea de participare prin e-mail la adresa fotovoltaice@afm.ro, până la data de 01.10.2018. În funcție de numărul de solicitări AFM va stabili și va anunța ora și adresa la care se va desfășura întâlnirea.


 • Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
  Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018