Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
  ANUNȚ:

  Urmare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 9 decembrie 2016, a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2336/2016 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 954/2016, cu modificările ulterioare, precum și a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2337/2016 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 955/2016, vă informăm asupra modificării unor termene prevăzute prin ghidurile de finanțare a programelor mai sus menționate, după cum urmează:
 • data limită pentru emiterea, de către producătorii validați, a notelor de înscriere, este 20 decembrie 2016 inclusiv, pentru ambele programe;
 • valabilitatea notei de înscriere este de 120 zile, fără a depași data de 27 decembrie 2016, în cazul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național - dată stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare din cadrul programului;
 • valabilitatea notei de înscriere nu va depași data de 27 decembrie 2016, în cazul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic - dată stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare din cadrul programului.
  De asemenea, actele normative mai sus menționate au introdus posibilitatea prelungirii până la data de 31 mai 2017, a valabilității contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate de către producătorii validați cu Administrația Fondului pentru Mediu, precum și posibilitatea depunerii a doua cereri de decontare în cursul lunii decembrie 2016 și anume în data de 15 și în data de 27.
  Producătorii validați care doresc să beneficieze de prelungirea valabilității contractelor pentru finanțare nerambursabilă și modificarea termenelor pentru depunerea cererilor de decontare, sunt invitați la sediul AFM pentru semnarea actelor adiționale, joi, 15 decembrie 2016, între orele 09:00 – 16:00.

  ANUNȚ:

  Disfunctionalitătile care au afectat aplicatia informatică pentru verificarea PSIPAN si PVE în cursul zilei de astăzi, 25.11.2016, au fost remediate. Aplicatia a devenit operatională începând cu orele 20:00.

  ANUNȚ:

  Urmare apariției unor disfuncționalități, vă comunicăm că aplicația informatică pentru verificarea PSIPAN și PVE nu va fi accesibilă utilizatorilor în cursul zilei de astăzi, vineri, 25 noiembrie 2016, începând cu orele 11:00, până la remediere.
  Precizăm că depunerea cererilor de decontare la data stabilită conform prevederilor contractuale, nu este afectată.

  ANUNȚ:

  Urmare adoptării măsurii de suplimentare a sumei alocate Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, vă informăm că, în vederea transpunerii acesteia din punct de vedere tehnic, miercuri, 23 noiembrie 2016, între orele 10:00 și 12:00, aplicația informatică pentru verificarea PSIPAN și PVE nu va fi accesibilă utilizatorilor.
  Începând cu orele 12:00 se va relua utilizarea aplicației informatice, care va evidenția numărul de rezervări disponibile rezultat în urma suplimentării.
  Precizăm că prin suplimentarea sumei alocate programului mai sus menționat, a fost creată posibilitatea introducerii unui număr de 3.538 de noi note de înscriere destinate exclusiv persoanelor fizice.
  Suma alocată suplimentar va fi disponibilă, efectiv, începând cu data de 9 decembrie a.c., motiv pentru care, producătorii validați care vor introduce note de înscriere începând cu data de 23 noiembrie 2016, orele 12:00, nu vor emite facturile aferente acestora mai devreme de data de 9 decembrie 2016.
  Totodată, vă comunicăm că, potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2177 din 9 noiembrie 2016 privind modificarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 17 noiembrie 2016, se pot emite note de înscriere, pentru toate categoriile de proprietari, până cel mai târziu la data de 10 decembrie 2016. Notele de înscriere sunt valabile maximum 120 zile de la data emiterii, fără a se depăși data de 15 decembrie 2016 - dată stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare din cadrul programului.
  De asemenea, actul normativ mai sus menționat, a introdus posibilitatea prelungirii până la data de 31 martie 2017, a valabilității contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate de către producătorii validați cu Administrația Fondului pentru Mediu.
  Producătorii validați care vor să beneficieze de prelungirea valabilității contractelor pentru finanțare nerambursabilă până la 31 martie 2017 și depunerea ultimei cereri de tragere în 15 decembrie 2016, sunt invitați la sediul AFM pentru semnarea actelor adiționale, începând cu 21 noiembrie 2016.

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 664 din 17.11.2016 privind modificarea Dispoziției nr.303/13.06.2016 în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

Articol unic: Cu data prezentei Art.1 din Dispoziția 303/13.06.2016, privind suma alocată în cadrul ”Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național”, se modifică și va avea următorul conținut: Suma destinată finanţării este 180.000 mii lei, din care 153.000 mii lei pentru persoane fizice și 27.000 mii lei pentru persoane juridice.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 621 din 31.10.2016 privind modificarea Dispoziției nr. 303/13.06.2016 în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

Articol unic: Cu data prezentei Art. 1 din Dispoziția 303/13.06.2016, privind suma alocată în cadrul ”Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național”, se modifică și va avea următorul conținut: Suma destinată finanţării este 160.000 mii lei, din care 130.000 mii lei pentru persoane fizice și 30.000 mii lei pentru persoane juridice.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 578 din 19.10.2016 privind prelungirea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

Art.1. Se prelungește sesiunea de înscriere în vederea acceptării solicitanților proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată, instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără personalitate juridică, organizația neguvernamentală, unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România, operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic, societatea profesională cu răspundere limitată, unitatea medico-sanitară, entitate juridică fără personalitate juridică, organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei libere, în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional" și în cadrul "Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic", până la 28.10.2016.
Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 506 din 06.10.2016 privind modificarea Dispoziţiei nr. 377/15.07.2016 în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

Articol unic: Articolul din Dispoziţia 377/15.07.2016, privind suma alocată în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", se modifică si va avea următorul conţinut: Suma destinată finanţării este 145.000 mii lei, din care 130.000 mii lei pentru persoane fizice si 15.000 mii lei pentru persoane juridice.


Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 377 din 15.07.2016 privind modificarea Dispoziţiei nr. 303/13.06.2016 în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

Articol unic: Art. 1 din Dispoziţia 303/13.06.2016, privind suma alocată în cadrul ”Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, se modifică si va avea următorul conţinut: Suma destinată finanţării este 145.000 mii lei, din care 125.000 mii lei pentru persoane fizice si 20.000 mii lei pentru persoane juridice.


În sensul Ghidului de finanţare a PSIPAN şi conform prevederilor acestuia, amintim obligaţia producătorilor de a asigura accesul nemijlocit, nerestricţionat şi obiectiv al persoanelor fizice/juridice în cadrul Programului, precum şi de a acorda prima de casare şi ecobonusurile doar persoanelor care predau spre casare un autovehicul uzat sau care obţin dreptul de a beneficia de prima de casare de la persoanele menţionate anterior.
În urma solicitărilor primite se analizează posibilitatea introducerii, în aplicaţia informatică pentru verificarea PSIPAN şi PVE, a unei modalităţi de verificare a îndeplinirii acestei obligaţii ce revine producătorilor cu care Autoritatea a încheiat contracte.


În perioada 30 iunie – 1 iulie 2016, AFM va încheia contracte de finanţare cu producătorii validaţi în Programele "Rabla" – sesiunea 15 - 21 iunie 2016 şi "Rabla Plus" – sesiunea 30 mai – 17 iunie 2016
Producătorii validaţi în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016", care nu au semnat contractele de finanţare, se pot prezenta la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu în perioada 17-22 iunie 2016.


În perioada 14 - 16 iunie 2016, Administraţia Fondului pentru Mediu va încheia contracte de finanţare cu producătorii/dealerii validaţi în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016".


 • Lista producătorilor respinşi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - sesiunea 30 mai - 3 iunie 2016 (publicată la data de 06.06.2016)
 • Lista producătorilor propuşi spre validare cu observaţii, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - sesiunea 30 mai - 3 iunie 2016 (publicată la data de 06.06.2016)

 • Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 07.06.2016, până în data de 13.06.2016, inclusiv. Contestaţiile pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 329 din 24.06.2016 privind organizarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

  Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanţilor proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică, organizaţia neguvernamentală, unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România, operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, societatea profesională cu răspundere limitată, unitatea medico-sanitară, entitate juridică fără personalitate juridică, organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei libere, în cadrul „Programului de stimulare a înoirii Parcului auto naţional”, în perioada 27.06.2016– 21.10.2016.
  Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
  Art.2. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 305 din 14.06.2016 privind organizarea sesiunii în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

  Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, în perioada 15 – 21 iunie 2016.
  Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


    Rectificare Art. 1 la Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 303 din 13.06.2016 privind suma alocată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

  "Art.1. Suma destinată finanţării în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional este 145.000 mii lei, din care 115.000 mii lei pentru persoane fizice şi 30.000 mii lei pentru persoane juridice."


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 303 din 13.06.2016 privind suma alocată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

  Art.1. Suma alocată sesiunii de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, organizată în perioada 30 mai – 03 iunie 2016, este 145.000 mii lei, din care 115.000 mii lei pentru persoane fizice şi 30.000 mii lei pentru persoane juridice.
  Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 259 din 25.05.2016 privind organizarea sesiunii în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

  Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, în perioada 30 mai - 03 iunie 2016.
  Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 320 din 21 iunie 2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

  Art.1. Se aprobă "Schema de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
  Art.2. Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de minimis, prevăzute în schema de ajutor de minimis, a primit avizul nr. 8158/21.06.2016 emis de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
  Art.3. Finanţarea acordată operatorilor economici, în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulament valabil până la 31 decembrie 2020.
  Art.4. Schema de ajutor de minimis vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
     a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate;
     b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate;
     c) prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.
  Art.5. Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă prin decontarea primei/primelor de casare la care se poate adăuga ecobonusul. Cuantumul primei de casare, este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un ecobonus la achiziţionarea unui autovehicul nou, cu posibilitate de cumulare, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:
     a) un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;
     b) un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.
  Art.6. Beneficiarii de ajutor de minimis sunt: persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
  Art.7. Beneficiarii de ajutor de minimis au obligaţia să transmită furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
  Art.8. Schema de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2020.
  Art.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 30.000 pe an/145.000 pe durata de valabilitate a schemei.
  Art.10. Bugetul total estimat al prezentei scheme de minimis este de 945.000 mii lei, respectiv 145.000 mii lei în 2016 şi 200.000 mii lei/an în perioada 2017-2020.
  Art.11. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
  Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018