Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  

Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 491 din 05.11.2015 privind modificarea Dispoziţiei nr. 94/31.03.2015 în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Articol unic: Art. 2 din Dispoziţia nr. 94/31.03.2015, privind organizarea sesiunii şi suma alocată în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", se modifică şi va avea următorul conţinut: Suma alocată sesiunii de finanţare este 220.000 mii lei, din care 182.500 mii lei pentru persoane fizice.


Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 392 din 16.09.2015 privind prelungirea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – proprietari persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică:

         Art.1. Se aprobă prelungirea sesiunii de înscriere în vederea acceptării proprietarilor persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau proprietari organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", până la 30.10.2015.
         Art.2. Direcţia Evaluare proiecte şi strategii programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
         Art.3. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.


Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 136 din 27 aprilie 2015 privind organizarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – proprietari persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică:

         Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării proprietarilor persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau proprietari organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", în perioada 04.05.2015– 30.09.2015.
         Art.2. Direcţia Evaluare proiecte şi strategii precum şi Direcţia Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
         Art.3. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 116 din 09 aprilie 2015 privind modificarea şi completarea Dispoziţiei nr.94/31.03.2015 în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Art.1. Cu data prezentei se aprobă prelungirea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", până la data de 17 aprilie 2015.
         Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare este 200.000 mii lei, din care: 162.500 mii lei pentru persoane fizice şi 37.500 mii lei pentru pentru persoane juridice, inclusiv instituţii publice, operatori economici fară personalitate juridică, organizaţii profesionale care sunt organizate şi işi desfăşoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale.
         Art.3. Direcţia Evaluare proiecte şi strategii precum şi Direcţia Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 115 din 09 aprilie 2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, pentru anul 2015:

         Art.1. Se aprobă „Schema de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
         Art.2. Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de minimis, prevăzute în schema de ajutor de minimis, a primit avizul nr. 3429/08.04.2015, emis de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată prin Legea nr. 20/2015.
         Art.3. Conform adresei nr. 604/CAB/09.04.2015, Administraţia Fondului pentru Mediu, a informat Consiliul Concurenţei de punerea în aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis, pentru publicarea sa pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei, în baza prevederilor art. 17 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată prin Legea nr. 20/2015.
         Art.4. Finanţarea acordată operatorilor economici, în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulament valabil până la 31 decembrie 2020.
         Art.5. Finanţarea operatorilor economici în baza schemei de ajutor de minimis se acordă sub formă de fonduri nerambursabile. Cuantumul primei de casare este de 6.500 de lei, la care se adaugă căte un ecobonus la achiziţionarea unui autovehicul nou, dar nu mai mult de două eco-bonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:
   a) un ecobonus în valoare de 750 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;
   b) un ecobonus în valoare de 1.500 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
   c) un ecobonus în valoare de 2.500 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid.
         Art.6. Beneficiarii de ajutor de minimis au obligaţia să transmită furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată prin Legea nr. 20/2015.
         Art.7. Schema de minimis se aplică până la 31 decembrie 2015.
         Art.8. Numărul estimat al operatorilor economici este de maximum 5000.
         Art.9. Valoarea estimată a ajutorului de minimis, ce va fi acordată în baza prezentei scheme, este de 37.500 mii lei.
         Art.10. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispozitii.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 94 din 31 martie 2015 privind organizarea sesiunii şi suma alocată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", în perioada 01 - 10 aprilie 2015.
         Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare este 200.000 mii lei, din care 162.500 mii lei pentru persoane fizice.
         Art.3. Direcţia Evaluare proiecte şi strategii precum şi Direcţia Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018