Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  ♦♦♦ APLICAȚIE WEB PENTRU VERIFICAREA PSIPAN ȘI PVE 2019 ♦♦♦

♦♦♦ APLICAȚIE WEB PENTRU VERIFICAREA PSIPAN ȘI PVE 2018 ♦♦♦


Sesiunile de depunere a cererilor de finanțare de către persoanele juridice în Programele denumite generic Rabla si Rabla Plus s-au încheiat la 11 octombrie a.c.
Persoanele juridice ale căror dosare de finanțare au fost sau urmează să fie aprobate, precum și persoanele fizice se pot înscrie la producătorii validați până la 20 noiembrie 2019 în Programul Rabla și până la 25 noiembrie 2019 în Programul Rabla Plus, termene care trebuie respectate și în cazul în care se dorește cumularea primei de casare cu ecotichetul.
De asemenea, notele de înscriere în ambele Programe sunt valabile până la 25 noiembrie 2019, dată până la care trebuie emise și facturile de achiziție a autovehiculelor noi.
Menționăm că datele calendaristice indicate anterior sunt termene procedurale maxime, care nu pot fi depășite, dar care pot fi devansate la inițiativa producătorilor validați, sens în care sfătuim persoanele fizice și juridice să se adreseze din timp acestora, astfel încât să poată beneficia de cele două Programe.


Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional RABLA

Programul Rabla se desfășoară din anul 2005, anul acesta fiind lansată cea dea 13-a ediție.

2005-2008

În primii patru ani (2005-2008), AFM a venit în sprijinul proprietarilor de autoturisme vechi, poluatoare, acordându-le o subvenţie de 3.000 lei, ca o primă rată pentru cumpărarea unei maşini noi de la producătorii şi/sau importatorii validaţi.

2009

Începând cu anul 2009, valoarea primei de casare pentru persoanele fizice a fost mărită la 3800 lei.

2010-2012

Pentru anul 2010, Programul de înnoire a Parcului auto naţional a adus o serie de modificări, astfel:

 • înlocuirea primei de casare cu tichetul valoric cu valoare nominală, în valoare de 3.800 lei;
 • participarea persoanelor juridice în Program;
 • pentru achiziţionarea unui autovehicul nou s-au putut utiliza unul, două sau cel mult trei tichete valorice.

Pentru programele desfășurate din 2010 și până în anul 2012, inclusiv, putea fi utilizat unul, două sau cel mult trei tichete valorice, iar valoarea acestuia a fost de 3.800 lei.

2013

În cadrul programului din 2013 a fost utilizat un singur tichet valoric pentru achiziționarea unui autovehicul nou, faţă de trei tichete câte se utilizau în anii anteriori, iar valoarea acestuia a fost de 6.500 de lei, faţă de 3.800 lei cât valora în 2012.

În 2013 a fost posibilă cumularea eco-tichetului cu tichetul Rabla în cazul achiziţionării unui autovehicul electric.

De asemenea, pentru stimularea achiziţionării autovehiculelor cât mai prietenoase cu mediul, s-a oferit posibilitatea acordării, pe lângă prima de casare, a unui eco-bonus în valoare de 500 lei pentru:

 1. achiziţionarea unui autovehicul nou, încadrat în norma de poluare Euro 6;
 2. achiziţionarea unui autovehicul nou, al cărui motor generează o cantitate de emisii ce CO2 mai mică de 100g/km;
 3. achiziţionarea unui autovehicul nou, cu sistem de propulsie hibrid.

La achiziţionarea unui autovehicul de acest tip, se putea acorda, pe lângă prima de casare, o reducere în cuantum de maximum 1.000 lei, rezultată prin cumulul a cel mult două eco-bonusuri.

2014

Ca noutate, în Programul Rabla 2014, persoanele fizice care au beneficiat de un tichet electronic s-au adresat direct producătorilor/dealerilor validaţi în program.

De asemenea, o altă modificare este aceea că au fost incluse în program mașini cu o vechime mai mare sau egală cu 8 ani.

Pentru prima dată tichetele nu au fost acordate fizic beneficiarilor, acestea fiind alocate electronic în sistemul informatic al AFM.

Pentru stimularea achiziționării autovehiculelor cât mai prietenoase cu mediul, se oferă posibilitatea acordării, pe lângă prima de casare, a unui eco-bonus în valoare de 500 lei pentru:

 1. achiziționarea unui autovehicul nou, încadrat în norma de poluare Euro 6;
 2. la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;
 3. achiziționarea unui autovehicul nou, cu sistem de propulsie hibrid.

La achiziționarea unui autovehicul de acest tip, s-a putut acorda, pe lângă prima de casare, o reducere în cuantum de maximum 1.000 lei, rezultată prin cumulul a cel mult două eco-bonusuri.

2015

În anul 2015, cuantumul primei de casare a fost de 6.500 lei, la care se putea adăuga câte un ecobonus la achiziţionarea unui autovehicul nou, dar nu mai mult de două ecobonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:

 1. un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;
 2. un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
 3. un ecobonus în valoare de 2.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid.

S-a menținut posibilitatea cumulării a maxim două eco-bonusuri, cu mențiunea că aceasta s-a putut realiza numai între eco-bonusul ”a” și ecobonusurile ”b” sau ”c”.

2016

În anul 2016 pentru Programul Rabla Clasic prima de casare a fost în valoare de 6.500 de lei, cu posibilitatea accesării suplimentare a două eco-bonus-uri pentru următoarele situații:

 1. un eco-bonus de 750 de lei care poate fi adăugat primei de casare în situația în care românii aleg să-și cumpere o mașină al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km;
 2. sau un eco-bonus în valoare de 1.500 lei pentru situația în care populația optează pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

Dacă mașina nouă a respectat ambele criterii, un cetățean a putut beneficia de ambele eco-bonus-uri, putând să ajungă, cu tot cu prima de casare, la o finanțare de 8.750 de lei, suportată de AFM din costul mașinii noi.

În cazul Rabla Plus cei care au ales o mașină care nu poluează a beneficiat din partea AFM de două tipuri de eco-tichete:

 1. un eco-tichet de 5.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou electrichibrid;
 2. sau un eco-tichet de 20.000 de lei pentru mașinile noi 100% electrice.

BENEFICIARI: persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care a achiziţionat un autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

CARACTERUL PROGRAMULUI ŞI ARIA GEOGRAFICĂ DE APLICARE

 1. Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.
 2. Programul se desfăşoară în perioada 2017 - 2019.

CHELTUIELI ELIGIBILE: Finanţarea se acordă sub formă de prima de casare în cuantum de 6500 lei, în funcție de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, diminuată gradual în perioada 2017-2019. La prima de casare se poate adăuga un ecobonus de 1.000 lei, în funcție de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, diminuată gradual în perioada 2017-2019 și un ecobonus de 1.700 lei dacă autovehiculul nou este echipat cu sistem de propulsie hibrid.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei. Prima de casare se acordă în funcţie de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, în regim de funcţionare mixt, astfel:

 1. în anul 2017 se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km;
 2. în anul 2018 se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km;
 3. în anul 2019 se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km.
La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiţii:
 1. la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km în regim de funcţionare mixt, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2017;
 2. la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km în regim de funcţionare mixt, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2018;
 3. la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km în regim de funcţionare mixt, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2019;
 4. la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 1.700 lei.

Arhivă
PSIPAN 2016
PSIPAN 2015
PSIPAN 2014
PSIPAN 2013
PSIPAN 2012
PSIPAN 2011
PSIPAN 2010
PSIPAN 2009
PSIPAN 2008
PSIPAN 2007


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018