Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  Legea 544 / 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

HG. nr. 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Art. 1.din Legea nr.544/2001 prevede:

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Art. 5.din Legea nr.544/2001 prevede:

 1. Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
  1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  2. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
  3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  5. sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  6. programele și strategiile proprii;
  7. lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice in situația in care persoana se consideră vătămată in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
 2. Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevazute la alin. 1.
 3. Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
 4. Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează:
  1. afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al României sau in mijloacele de informare in masă, in publicații proprii, precum și in pagina de Internet proprie;
  2. consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, in spații special destinate acestui scop.

Art. 6.

 1. Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, in condițiile prezentei legi, informațiile de interes public.
 2. Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public, solicitate in scris sau verbal.
 3. Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
  1. autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
  2. informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
  3. numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea raspunsului.

     Pentru a solicita informatii de interes public din partea Administratiei Fondului pentru Mediu, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la infomatiile de interes public, va rugam sa va adresati Compartimentului Relatii Publice.

     Pentru aceasta, descarcati formularul-tip pentru solicitarea de informatie publica, completati rubricile si expediati-l la una din adresele de mai jos:

     Administratia Fondului pentru Mediu

      Biroul Comunicare - Compartimentului Relatii Publice

      Splaiul Independentei, nr. 294, Corp A, Sector 6, Bucuresti

      E-mail: relatiicupublicul@afm.roHartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018