Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 288 din 07 iunie 2016 privind modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 86/2014:

         Art.1 Incepand cu data prezentei se modifica Anexa nr. 1 - Componenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), la dispozitia nr.86/2014.
         Art.2 Comisia va avea componenta prevăzută in anexa nr.1. la prezenta Dispoziţie.
         Art.3 Celelalte prevederi ale dispozitiei nr.86/2014 raman valabile.
         Art.4 Prezenta Dispoziţie se va difuza membrilor Comisiei.


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 21 din 12 ianuarie 2016 privind modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 86/2014:

         Art.1 Incepand cu data prezentei se modifica Anexa nr. 1 - Componenta Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), la dispozitia nr.86/2014.
         Art.2 Comisia va avea componenta prevăzută in anexa nr.1. la prezenta Dispoziţie.
         Art.3 Celelalte prevederi ale dispozitiei nr.86/2014 raman valabile.
         Art.4 Prezenta Dispoziţie se va difuza membrilor Comisiei.


  Extras din Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 86 din 29 ianuarie 2014 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM):

         Art.1 Începând cu data prezentei se constituie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), denumită în continuare Comisia.
         Art.2 Comisia va avea componenta prevăzută în anexa nr.1. la prezenta Dispoziţie.
         Art.3 Regulamentul privind modul de organizare şi de lucru al Comisiei se desfăsoară conform Procedurii de sistem P.S. – 06, prevăzută în anexa nr.2. la prezenta Dispoziţie.
         Art.4 Comisia şi conducătorii compartimentelor au, în principal, atribuţiile prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta Dispoziţie, stabilite conform prevederilor Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial – republicat.
         Art.5 Prezenta Dispoziţie se va difuza membrilor Comisiei şi celorlalte compartimente ale AFM, care vor acţiona pentru realizarea prevederilor acesteia.


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018