Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
  Aplicație web pentru
Programul "Iluminat Public" 2022
Modelul Cererii de finanțare va fi disponibil pentru descărcare din aplicație începând cu data de 30.12.2022, ora 10:00

DATĂ ÎNCEPERE

30 decembrie 2022, ora 10:00
DATĂ ÎNCHIDERE

31 ianuarie 2023, ora 23:59
sau până la epuizarea bugetului
SUMA ALOCATĂ PROGRAMULUI DE FINANȚARE

500.000.000 lei
BENEFICIARI

U.A.T.
Contestațiile la rezultatele evaluării cererilor de finanțare vor fi transmise în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare (art. 18 din Ordinul nr. 1162/2020 cu modificările și completările ulterioare, disponibil la adresa https://afm.ro/iluminat_public_ghid_finantare.php).
În cazul transmiterii prin intermediul poștei electronice, contestația se trimite o singură data, la adresa de email contestatiiiluminat@afm.ro. Contestația, împreună cu eventualele documente suport, va fi scanată într-o singură arhivă și transmisă la adresa de e-mail antemenționata, în caz contrar nefiind luată în calcul.

Contestația trebuie să cuprindă:
  1. atributele de identificare a contestatarului;
  2. numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorității dosarului de finanțare;
  3. obiectul contestației;
  4. motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază;
  5. numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia și semnătura.


Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM
© Toate drepturile rezervate 2020