A | A

  Caută în site:
 

Persoane juridice ale căror CONTESTATII au fost ADMISE


Persoane juridice ale căror CONTESTATII au fost RESPINSE


Persoane juridice ale căror cereri au fost ACCEPTATE


Persoane juridice ale căror cereri au fost RESPINSE
Persoane juridice respinse de către comisia de acceptare și care au posibilitatea de a remedia motivele de respingere

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SOLICITANȚII RESPINȘI ȘI CARE AU POSIBILITATEA REMEDIERII MOTIVELOR DE RESPINGERE  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 232 din 12 mai 2017 privind organizarea sesiunii de inscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional și a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic:

         Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanților proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială; unitatea sau instituţia de învăţământ; de stat ori privată; instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică; organizaţia neguvernamentală; unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, respectiv a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, în perioada 15 mai – 29 septembrie 2017.

         Art.2. Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.arhivă
Anul 2016

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016