A | A

  Caută în site:
 
 

APLICAŢIE WEB PENTRU VERIFICAREA PSIPAN ŞI PVE 2016


Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 377 din 15.07.2016 privind modificarea Dispoziţiei nr. 303/13.06.2016 în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Articol unic: Art. 1 din Dispoziţia 303/13.06.2016, privind suma alocată în cadrul ”Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, se modifică si va avea următorul conţinut: Suma destinată finanţării este 145.000 mii lei, din care 125.000 mii lei pentru persoane fizice si 20.000 mii lei pentru persoane juridice.


În sensul Ghidului de finanţare a PSIPAN şi conform prevederilor acestuia, amintim obligaţia producătorilor de a asigura accesul nemijlocit, nerestricţionat şi obiectiv al persoanelor fizice/juridice în cadrul Programului, precum şi de a acorda prima de casare şi ecobonusurile doar persoanelor care predau spre casare un autovehicul uzat sau care obţin dreptul de a beneficia de prima de casare de la persoanele menţionate anterior.
În urma solicitărilor primite se analizează posibilitatea introducerii, în aplicaţia informatică pentru verificarea PSIPAN şi PVE, a unei modalităţi de verificare a îndeplinirii acestei obligaţii ce revine producătorilor cu care Autoritatea a încheiat contracte.


În perioada 30 iunie – 1 iulie 2016, AFM va încheia contracte de finanţare cu producătorii validaţi în Programele "Rabla" – sesiunea 15 - 21 iunie 2016 şi "Rabla Plus" – sesiunea 30 mai – 17 iunie 2016
Producătorii validaţi în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016", care nu au semnat contractele de finanţare, se pot prezenta la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu în perioada 17-22 iunie 2016.


În perioada 14 - 16 iunie 2016, Administraţia Fondului pentru Mediu va încheia contracte de finanţare cu producătorii/dealerii validaţi în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2016". • Lista producătorilor respinşi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - sesiunea 30 mai - 3 iunie 2016 (publicată la data de 06.06.2016)
 • Lista producătorilor propuşi spre validare cu observaţii, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - sesiunea 30 mai - 3 iunie 2016 (publicată la data de 06.06.2016)

 • Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 07.06.2016, până în data de 13.06.2016, inclusiv. Contestaţiile pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este secretariat@afm.ro.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 329 din 24.06.2016 privind organizarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

           Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanţilor proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică, organizaţia neguvernamentală, unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România, operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, societatea profesională cu răspundere limitată, unitatea medico-sanitară, entitate juridică fără personalitate juridică, organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei libere, în cadrul „Programului de stimulare a înoirii Parcului auto naţional”, în perioada 27.06.2016– 21.10.2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
           Art.2. Prezenta Dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu.    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 305 din 14.06.2016 privind organizarea sesiunii în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

           Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, în perioada 15 – 21 iunie 2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


    Rectificare Art. 1 la Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 303 din 13.06.2016 privind suma alocată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

           "Art.1. Suma destinată finanţării în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional este 145.000 mii lei, din care 115.000 mii lei pentru persoane fizice şi 30.000 mii lei pentru persoane juridice."


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 303 din 13.06.2016 privind suma alocată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

           Art.1. Suma alocată sesiunii de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, organizată în perioada 30 mai – 03 iunie 2016, este 145.000 mii lei, din care 115.000 mii lei pentru persoane fizice şi 30.000 mii lei pentru persoane juridice.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 259 din 25.05.2016 privind organizarea sesiunii în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

           Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea validării solicitanţilor producători, în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, în perioada 30 mai - 03 iunie 2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


                             

   
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016