A | A

  Caută în site:
 

Achiziţionarea unui serviciu de emitere și livrare tichete de masă (cod CPV 79823000-9)

 • Invitatie de participare
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Declaratie conflict interese
 • Model contract

 • Achiziţionarea de servicii de conectivitate Ethernet punct-la-punct (cod CPV 64221000-1), în vederea comunicațiilor de date Layer 2, de tip EoMPLS, 1Gbps (buclă locală închiriată) între locaţia Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.294, Corp A, sector 6, şi sediul Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.323 A, sector 6, precum și televiziune digitala (2 posturi Business TV Digital Optim HD, cu echipament mediabox SD inclus)

 • Invitatie de participare
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Declaratie conflict interese
 • Model contract
 • Formular de oferta

 • Achiziţionarea unui serviciu de furnizare de apa potabila imbuteliata (cod CPV 15981100-9) in sistem watercooler

 • Clarificare
 • Invitatie de participare
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Declaratie conflict interese
 • Model contract
 • Formular de oferta

 • Achiziţionarea de servicii de asistenta si consultanta informatica pentru gestionarea “Programului de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National pentru anii 2017-2019” si a “Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluate si eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019”

 • Raspuns 2 catre toti operatorii economici interesati
 • Raspuns 1 catre toti operatorii economici interesati
 • Invitatie de participare
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Declaratie conflict interese
 • Model contract
 • Caiet de sarcini

 • Achiziționarea unui serviciu-abonament program legislativ

 • Invitatie de participare
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Declaratie conflict interese
 • Model contract

 • Achiziţionarea de servicii de întreținere și reparații copiatoare marca Xerox

 • Invitatie de participare
 • Caiet de sarcini
 • Formular oferta
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Declaratie conflict interese
 • Model contract

 • Achiziţionarea de servicii telefonie fixă şi servicii de telefonie şi date mobile

 • Clarificare 1
 • Clarificare 2
 • Invitatie de participare
 • Caiet de sarcini
 • Formular oferta
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Declaratie conflict interese
 • Model contract

 • Achiziţionarea de servicii pentru mentenanta si asigurarea functionarii corespunzatoare a centralei termice cu pompe de caldura

 • Invitatie de participare
 • Caiet de sarcini
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Declaratie conflict interese
 • Model contract

 • Achiziţionarea de servicii de sortare si împlicuire corespondență

 • Invitatie de participare
 • Caiet de sarcini pentru achiziționarea unui serviciu de sortare si implicuire corespondență
 • Declaratie privind eligibilitatea
 • Declaratie privind neincadrarea
 • Model Declaratie conflict interese
 • Model contract servicii corespondenta
 • Formular oferta cu anexa