A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

      Cine suntem?

      Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plăteşte” şi „responsabilitatea producătorului”.
      Administraţia Fondului pentru Mediu funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Mecanismul Financiar SEE 2009-2014


RO06 Energie regenerabilă

 
    Comunicate 

 
Consultare publică privind Strategia Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm

 Comunicarea COM Bilanţul Strategiei
Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf
/europe2020stocktaking_ro.pdf


website counter
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.
Site-ul conţine şi imagini furnizate de către Cătălin Enache, fotograf
  © Toate drepturile rezervate 2013