A | A

  Caută în site:
 

ANUNŢ
privind modalităţile de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”:

  • art. 3 alin. (3) „Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistenţă se semnează, se ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.”
  • art. 3 alin. (4) „Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii.”

Totodată vă reamintim că transmiterea prin mijloace electronice la distanţă presupune transmiterea prin Sistemul Electronic Naţional după semnarea declaraţiilor fiscale prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Întrucât în prezent procedura de înscriere a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în lista serviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediul Sistemului Electronic Naţional este în curs de implementare legislativă, formularul de declaraţie privind obligaţiile la fondul pentru mediu NU POATE FI DEPUS PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANŢĂ.

Vă mulţumim pentru înţelegere!


Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 01.01.2014, noul cont al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în care se încasează taxele şi contribuţiile care se fac venit la bugetul Fondului pentru mediu, este:

RO23TREZ70620I185000XXXX

Cod fiscal: 14715650

AFM - Declaraţii
Aplicatia poate fi folosita pentru declaratiile aferente perioadei ianuarie 2006 - septembrie 2014.

AFM - Declaraţii v.1.8.

     Vă rugăm să descărcaţi această versiune a aplicaţiei de întocmire a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către Fondul pentru mediu şi să o instalaţi peste versiunea existentă în calculatorul dumneavoastră.

Pentru a putea tipări declaraţiile la Fondul pentru Mediu până în luna septembrie 2014 (inclusiv), trebuie să introduceţi următorul cod în program, când şi dacă acesta se cere: AQAAAAgAAABwXgAA1wAA (valabil numai pentru versiunea 1.8)

Istoric versiuni:

         - v 1.8
          Începand cu ianuarie 2014, nu mai apare sectiunea "V. Date privind cantitatile de uleiuri introduse pe piata" iar la "taxa aplicata uleiurilor care fac obiectul HG 235/2007" se pot completa valori în fiecare luna.

                           

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.
Site-ul conţine şi imagini furnizate de către Cătălin Enache, fotograf
  © Toate drepturile rezervate 2013