A | A

  Caută în site:
 

Lista plangerilor prealabile admise - persoane fizice - CA din 23.04.2015 (publicata in data de 27.04.2015)

Lista plangerilor prealabile respinse - persoane fizice - CD din 12.02.2015 (publicata in data de 21.04.2015)

Lista plangerilor prealabile respinse - persoane fizice - CD din 25.02.2015 (publicata in data de 12.03.2015)

Lista contestaţiilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (publicată în data de 05.03.2015)

Lista plangerilor prealabile admise - persoane fizice - CA din 16.02.2015 (publicata in data de 18.02.2015)

În şedinta CA din 16.02.2015 au fost aprobate:

  Listele contestaţiilor aprobate, aferente listelor cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 publicate la data de 21.11.2014, 27.11.2014, respectiv 10.12.2014, dupa cum urmeaza:

Lista plangerilor prealabile - persoane fizice respinse - CD din 28.01.2015 (publicata in data 17.02.2015)

Lista plangerilor prealabile - persoane fizice respinse - CD din 13.01.2015 (publicata in data 27.01.2015)

  Lista contestaţiilor respinse, aferente listei cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (publicată la data de 10.12.2014), publicată la data de 13.01.2015

  Lista contestaţiilor respinse, aferente listei cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (publicată la data de 27.11.2014), publicată la data de 22.12.2014

  Lista contestaţiilor respinse, aferente listei cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (publicată la data de 21.11.2014), publicată la data de 22.12.2014

În şedinta CA din 15.12.2014 au fost aprobate:

  Lista cererilor aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - Persoane fizice - 2011, publicată la data de 15.12.2014

  Lista contestaţiilor respinse, aferente listei cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (publicată la data de 14.11.2014), publicată la data de 15.12.2014
  Lista aferentă contestaţiei respinse, depusă în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (care face parte din lista publicată la data de 14.11.2014)
  Lista aferentă contestaţiei respinse, depusă în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (care face parte din lista publicată la data de 14.11.2014)

  Lista cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, publicată la data de 10.12.2014

ANUNŢ IMPORTANT: Persoanele fizice respinse în cadrul Programului "Casa Verde" au posibilitatea să depună contestaţii, în termen de 10 zile, respectiv în intervalul 10 – 22 decembrie, numai la sediul AFM sau în format electronic la adresa secretariat@afm.ro.

Lista plangerilor prealabile - persoane fizice respinse - CD din 10.12.2014

  Lista contestaţiilor avizate, aferente listei cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (publicată la data de 04.11.2014), publicată la data de 05.12.2014

  Lista contestaţiilor respinse, aferente listei cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011 (publicată la data de 04.11.2014), publicată la data de 05.12.2014


  Lista cererilor aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, publicată la data de 27.11.2014

  Lista cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, publicată la data de 27.11.2014

ANUNŢ: Vă informăm că din cauza unor probleme de ordin intern, contractele aferente Programului Casa Verde pentru persoane fizice din lista aprobată în data de 04.11.2014 şi în data de 14.11.2014 sunt în curs de redactare. Responsabilii APM-urilor teritoriale vor contacta beneficiarii în vederea semnării contractelor.

ANUNŢ IMPORTANT: Începând de azi, 22.11.2014, persoanele fizice respinse în cadrul Programului "Casa Verde" au posibilitatea să depună contestaţii, în termen de 10 zile, respectiv în intervalul 22 noiembrie - 2 decembrie, numai la sediul AFM sau în format electronic la adresa secretariat@afm.ro.

  Lista cererilor acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, în urma aprobării contestaţiilor depuse şi reintrării în analiză pentru stabilirea eligibilităţii proiectului, publicată la data de 24.11.2014

  Lista cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, publicată la data de 21.11.2014

  Solicitanţii ale căror dosare au fost aprobate, publicaţi în lista de mai jos, au la dispoziţie 60 de zile începând cu data de 24.11.2014 pentru a se prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, în vederea semnării contractului de finanţare nerambursabilă.

  Lista cererilor aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, publicată la data de 14.11.2014

  Lista cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, publicată la data de 14.11.2014

  ANUNŢ IMPORTANT: Începând de azi, 15.11.2014, persoanele fizice respinse în cadrul Programului "Casa Verde" au posibilitatea să depună contestaţii, în termen de 10 zile, respectiv în intervalul 15 - 24 noiembrie, numai la sediul AFM sau în format electronic la adresa secretariat@afm.ro.

  Solicitanţii ale căror dosare au fost aprobate, publicaţi în lista de mai jos, au la dispoziţie 60 de zile începând cu data de 24.11.2014 pentru a se prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, în vederea semnării contractului de finanţare nerambursabilă.

  Lista cererilor aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, publicată la data de 04.11.2014

  Lista cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, publicată la data de 04.11.2014

  ANUNŢ IMPORTANT: Începând de azi, 05.11.2014, persoanele fizice respinse în cadrul Programului "Casa Verde" au posibilitatea să depună contestaţii, în termen de 10 zile, respectiv în intervalul 05 - 17 noiembrie, numai la sediul AFM sau în format electronic la adresa secretariat@afm.ro.

  Solicitanţii ale căror contestaţii au fost aprobate, publicaţi în lista de mai jos, urmează a fi înştiinţaţi de către reprezentanţii agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului cu privire la perioada stabilită şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă, acţiune care se va desfăşura numai după ce agenţiile mai sus menţionate vor prelua contractele de la Administraţia Fondului pentru Mediu

  Lista cererilor aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, în urma aprobării contestaţiilor depuse şi reintrării în analiză pentru stabilirea eligibilităţii proiectului, rectificata urmare sedintei CD din 12.11.2014

  Lista cererilor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Casa Verde - persoane fizice - 2011, în urma aprobării contestaţiilor depuse şi reintrării în analiză pentru stabilirea eligibilităţii proiectului

Având în vedere inadvertenţa dintre data înregistrării contestaţiilor la AFM şi lipsa documentului care atestă data expedierii contestaţiilor, după intrarea în posesia acestora, s-a procedat la rectificarea listei pentru o corectă şi obiectivă gestionare a programului

LISTA ACTUALIZATĂ A CONTESTAŢIILOR RESPINSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ, INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE - PERSOANE FIZICE - 2011, depuse la AFM, după 07.08.2014 inclusiv, rectificata urmare sedintei CD din 12.11.2014

LISTA CONTESTAŢIILOR RESPINSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ, INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE - PERSOANE FIZICE - 2011, depuse la AFM, după 07.08.2014 inclusiv

LISTA CONTESTAŢIILOR RESPINSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ, INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE - PERSOANE FIZICE - 2011, înregistrate la AFM până la 06.08.2014 inclusiv

LISTA CONTESTATIILOR ADMISE IN CADRUL PROGRAMULUI PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - 2011

LISTA CONTESTATIILOR RESPINSE IN CADRUL PROGRAMULUI PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE - 2011

ANUNŢ: Începând de azi, 31.07.2014, persoanele fizice respinse în cadrul Programului “Casa Verde” au posibilitatea să depună contestaţii, în termen de 10 zile, la sediul AFM sau în format electronic la adresa secretariat@afm.ro.


Listele proiectelor respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, publicată în 31.07.2014

 • Listă proiecte respinse 1
 • Listă proiecte respinse 2
 • Listă proiecte respinse 3
 •  

  Precizari privind procedura pentru semnarea contractelor de către beneficiari

  Pentru semnarea contractului beneficiarul se prezintă la APM la care a depus cererea de finanţare, cu urmatoarele documente actualizate:

  1. Extras de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat -în original;
  2. Extras de cont bancar, valid la data semnării contractului până la finalizarea contractului (12 luni) – în original;
  3. Copie CI a beneficiarului (titular contract);
  4. Procura notarială (dacă este cazul) - în original;
  5. Autorizaţie de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul) – în original sau în copie legalizată.

  ANUNŢ: În legătură cu derularea programului Casa Verde 2011 aducem la cunoştinţa celor interesaţi următoarele: Persoanele fizice prezente în listele publicate, au la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autorităţii să semneze contractul, să se prezinte la sediul Agenţiei de Protecţia Mediului (APM) din judeţul de care aparţin, în vederea semnării contractelor.

  02.09.2014: LISTA SOLICITANŢILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE ÎN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - UPDATE

  05.08.2014: LISTA SOLICITANŢILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE ÎN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - UPDATE

  01.08.2014: LISTA SOLICITANŢILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE ÎN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - UPDATE

  31.07.2014: LISTA SOLICITANŢILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE ÎN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - UPDATE

  29.07.2014: LISTA SOLICITANŢILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE ÎN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - UPDATE

  24.07.2014: LISTA SOLICITANŢILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE ÎN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - UPDATE

  22.07.2014: LISTA SOLICITANŢILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE ÎN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1274/2011, cu modificările şi completările ulterioare


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 670 din 10 decembrie 2014 privind redistribuirea sumelor alocate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - persoane fizice:

           Art.1. Sumele alocate în cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” – persoane fizice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1274/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se redistribuie conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
           Art.2. Direcţia Generală Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 384 din 07 iulie 2014 privind modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 350/19.05.2011 privind Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – persoane fizice – 2011:

           Art.I. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “Suma alocată sesiunii de finanţare este de 134.230.589,78 lei.”
           Art.II. Art.1. Suma alocată se redistribuie pe judeţe în funcţie de numărul de dosare de finanţare depuse de solicitanţi, conform Anexei la prezenta dispoziţie.
                        Art. 2. Direcţia Generală Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Ordin nr. 948 din 19 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încãlzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.274/2011

  Ghid de Finanţare din 20 aprilie 2011 a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire


 • Informare de presă - CASA VERDE


 • 
   
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016