A | A

  Caută în site:
 
PERSOANE JURIDICE

Cerere de finanțare nr. 58/CVJ/11.11.2016 aprobată parțial în ședința Comitetului de Avizare al AFM din 22.06.2017, publicata în data de 26 iunie 2017

 • Lista contestațiilor respinse depuse de către solicitanții - persoane juridice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult – sesiunea 17.10.2016 -14.11.2016 (publicată la data de 06.06.2017)

 • Informații privind solicitanții - persoane juridice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult – sesiunea 17.10.2016 -14.11.2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 28.03.2017. (publicată la data de 03.04.2017)

  Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (12) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare, până în data de 19.04.2017 inclusiv şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este raluca.stoica@afm.ro. Prin urmare nu se vor lua în considerare completările sau înlocuirea documentelor componente ale dosarului depus iniţial, cu documente depuse ulterior.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 559 din 11.10.2016 privind modificarea sumelor alocate persoanelor fizice și persoanelor juridice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult:

           Art.1. Cu data prezentei, suma alocată sesiunii de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,este următoarea:

 • beneficiari persoane fizice - 80.000 mii lei, suma alocată fiecărui județ fiind repartizată conform Anexei la prezenta dispoziție;
 • beneficiari persoane juridice - 14.739 mii lei.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

  Anexa

 •   Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 484. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult:

           Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, în perioada 17 octombrie – 14 noiembrie 2016.
           Art.2. Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unitati de cult este 34.739 mii lei.
           Art.3. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


  ANEXA 1 - CERERE de finanţare nerambursabilă

  Ordinul nr. 1818/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult


  Arhivă persoane juridice

   
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016