A | A

  Caută în site:
 
PERSOANE FIZICE

PRECIZARE referitoare la depunerea cererilor de finanțare pentru
Programul "Casa Verde" – persoane fizice

Conform art. 15, alin. (1) din Ordinul nr. 1817 din 20 septembrie 2016 - Cererile de finanțare pentru Programul ”CASA VERDE” se pot depune la agențiile județene pentru protecția mediului doar în limita bugetului alocat pe fiecare județ. La epuizarea sumei aferente sesiunii alocată județului respectiv NU SE MAI PRIMESC cereri de finanțare.

Situație statistică a Programului ”CASA VERDE”

Administraţia Fondului pentru Mediu cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a pus la dispoziția agențiilor județene pentru protecția mediului o aplicație informatică web care permite înregistrarea dosarelor pentru Programul ”CASA VERDE” în timp real.

Pentru informarea beneficiarilor Programului ”CASA VERDE”, Administrația Fondului pentru Mediu va publica zilnic situația statistică a dosarelor depuse pe fiecare județ.

24.10.2016

21.10.2016

20.10.2016

19.10.2016

18.10.2016

17.10.2016

14.10.2016

13.10.2016

12.10.2016

11.10.2016

10.10.2016

PRECIZARE
Referitor la conținutul dosarului de finanțare pentru Programul Casa Verde, facem următoarele precizări:


         Ghidul de finanțare al Programului Casa Verde, aprobat prin Ordinul nr. 1817/2016, prevede la art. 13, alin. (1) lit. l) că dosarul de finanțare trebuie să cuprindă cazierul judiciar. Totodată, în temeiul prevederilor art. 4 coroborat cu punctul 1, titlul V al Capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016, persoanele fizice au dreptul de a opta pentru:
         1. Prezentarea cazierului judiciar sau
      2. Exprimarea consimțământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituției publice de a face demersurile necesare pentru obținerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar.
       Astfel, solicitantul care depune dosarul de finanțare pentru Programul Casa Verde poate depune cazierul judiciar în original, sau poate opta pentru a depune consimțământul expres, conform modelului din anexa de mai jos.

Anexa – model exprimare consimțământ

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 559 din 11.10.2016 privind modificarea sumelor alocate persoanelor fizice și persoanelor juridice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult:

         Art.1. Cu data prezentei, suma alocată sesiunii de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,este următoarea:

 • beneficiari persoane fizice - 80.000 mii lei, suma alocată fiecărui județ fiind repartizată conform Anexei la prezenta dispoziție;
 • beneficiari persoane juridice - 14.739 mii lei.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

  Anexa

 •   Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 483. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice:

           Art.1. Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice, în perioada 10 – 24 octombrie 2016.
           Art.2. Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice este 60.000 mii lei.
           Art.3. Suma alocată fiecarui judet este repartizata conform Anexei la prezenta dispozitie.
           Art.4. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

  Anexa – distribuirea bugetului alocat Programului ,,Casa Verde” - beneficiari persoane fizice, la nivelul fiecarui judet, in functie de numarul de locuitori al acestuia

  ANEXA 2 - CERERE de finanţare nerambursabilă

  ANEXA 3 - DECLARAŢIE pe propria răspundere

  Ordinul nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice  Arhivă persoane fizice  
   
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016