A | A

  Caută în site:
 

      Cine suntem?

      Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plăteşte” şi „responsabilitatea producătorului”.
      Administraţia Fondului pentru Mediu funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. Mecanismul Financiar SEE 2009-2014


RO06 Energie regenerabilă

 
    Informări

  ANUNŢ: În legătură cu derularea programului Casa Verde 2011 aducem la cunoştinţa celor interesaţi următoarele: Persoanele fizice prezente în lista publicată, au la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de finanţare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autorităţii să semneze contractul, să se prezinte la sediul Agenţiei de Protecţia Mediului (APM) din judeţul de care aparţin, în vederea semnării contractelor.


 
    Stadiu proiecte

APLICAŢIE WEB PENTRU VERIFICAREA PSIPAN 2014

Pentru o mai bună informare a persoanelor care doresc să participe la Programul "Rabla", AFM va actualiza zilnic numărul de tichete disponibile în cadrul Programului

Tichete disponibile:
PF: 4.989, PJ: 2.637
 
    Comunicate

 

Consultare publică privind Strategia Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm

 

Comunicarea COM Bilanţul Strategiei
Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf
/europe2020stocktaking_ro.pdf


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.
Site-ul conţine şi imagini furnizate de către Cătălin Enache, fotograf
  © Toate drepturile rezervate 2013